Privola

Razumijem da EVERIS d.o.o., Rijeka, Ljubljanska cesta 18a, OIB 71230728661 i CERTUM INVEST d.o.o., Podgrađe 18, Podgrađe, OIB: 86824955470 kao Voditelji Obrade moje osobne podatke obrađuju u sljedeće svrhe i aktivnosti: dostave newslettera, dostave kataloga i letaka, dostave promidžbenih materijala o proizvodima i uslugama, dostave ponude roba i usluga iz svoje djelatnosti, istraživanja tržišta, korištenje osobnih podataka (ime, prezime, adresa, OIB, broj telefona, mail, oznaka nekretnine, broj računa) u svrhu oglašavanja i prodaje nekretnine i to putem sljedećih kanala: Email, SMS, Telefon, Pošta

Potvrđujem da mi je jasno da se radi o dobrovoljnom davanju privole i kako u svako doba mogu povući danu privolu u cijelosti ili djelomično, bez ikakvih posebnih obrazloženja.

Ukoliko odlučim povući privolu, o istome ću vas obavijestiti putem e-maila info@everis.hr ili pošte na adresu sjedišta Društva.

Jasno mi je da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade mojih podataka prije njezina povlačenja te da sklapanje i izvršenje ugovora nije uvjetovano davanjem ove privole.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ove web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da EVERIS d.o.o. i CERTUM INVEST d.o.o. kao Voditelji zbirke osobnih podataka i korisnici, obrađuju i koriste Vaše osobne podatke u gore navedene svrhe. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.